تبلیغات
سرزمین ناشناخته ... - دختران افغانی( هزاره)مردمان هزاره یکی از نژادها وقومیت های خون گرم ومهربان  افغانستان هستند که تقریبا    19     در صد از جمعیت کشور عزیز مارا تشکیل میدهند وبه زبان هزارگی صحبت میکنند ومسلمان هستند


دختران زیبایی هزاره


با لباس بینظیر محلیشیرزنان هزاره
در اردوی ملی افغانستان
ورزشکاران دختر هزاره

شعر زیبایی دختر هزاره

- نام؟

- افغان

- پدر؟

- کابل

- مادر؟

- هرات

- صادره؟

- جایی که گودی پران‌هایش هنوز سهمی از آسمان را دارند

- سن؟

- اندازه‌ی همه‌ی ترک‌های دست زمخت پدرم .

آری من‌یک افغانم و چشمانم را از درختان بادامی چیده‌ام که در آهن‌گداخته به ثمر رسیده

من‌یک هزاه ام؛ چشم بادامی این قصه

مادرم سرسبزی دشت‌های وطن را در وجودم جاری ساخته و روحم از هیرمند متلاطم شده

تمام رود‌های صلح و شادی از من سر چشمه میگیرند

من‌یک افغانم

زاده شده‌ام که هرات از من آغاز شود

که کبوترهای سخی از شانه‌های من اوج بگیرند

و تمام سرک‌های زخمی کابل به من ختم شود

آری من‌یک افغانم، آقا حالا چه؟

رد مرز؟ از کدام مرز؟

مثل کاکایم که از مرز دلتنگی‌ها رد شد و مادر کلان هنوز برای دردهای جا مانده‌ی او گریه می‌کند

یا بازگشتِ اجباری؟

خبر تکراری تمام این روز‌های خاکستری

جالب است!

ما اولین کسانی هستیم که به سرزمین مادریمان تبعید می‌شویم

ما‌ افغانیم

ما زاده‌ی افغانستانیم