تبلیغات
سرزمین ناشناخته ... - سینما در افغانستان


جایگاه سینما دركشورجایگاه سینما دركشور

این هفته در بخش معرفی چهره های هنری، زبیرپاداش را باخود داریم كه ازخود و جایگاه هنر دركشور سخن میزند. او یكی از هنرمندان موفق ومسلكی سینما، تیاتر و موسیقی است .

پاداش؛ در 1994 از انستیتوت سراسری سینما توگرافیVGIK   در روسیه فارغ گردیده است.

هفته نامه كلید مصاحبهء ذیل را با این هنرمند انجام داده است:

كلید: چه باعث شد كه به هنر رو آوردید؟

من از کودکی به هنرعلاقه داشتم  و به کمک برادرم خلیل احمد پاداش، در سال 1355 به برنامه های رادیویی اطفال( رادیو تلویزیون ملی ) سهم می گرفتم.

11 ساله بودم که ترانه و آواز خوانی می کردم  و آهسته آهسته  به هنر موسیقی رو آوردم. دو پارچه آهنگ را به کمک مرحوم استاد هاشم که از کمپوزهای خود استاد بود، خواندم كه دراستدیوی رادیو ثبت شد، آهنگ اول شعراش است "ماه من مینای من عشق من پروین من"  و شعرآهنگ دوم "شبی کز نگاهش قدح نوش بودم " می باشد.

در سال 1360 زمانیکه شامل صنف نهم لیسه حبیبیه شدم از طرف تیاتر مرکزی( کابل تیاتر ) کانکور انتخاب هنرپیشگان اعلان شد و من بعد ازسپری كردن یک سلسله امتحانات، موفق و شامل تیاترشدم و تحت نظر زنده یاد استاد گرامی حمید جلیا، خانم بهدخت و خانم ناهید، چهار سال آموزش دیدم.

كلید: ممكن است تا چند نمونه از آثار هنری خود را ذکر كنید؟

البته من كارهای زیاد را دربخش هنری انجام داده ام كه كارهای مشترك من عبارت است از:"بقه گک هوشیار ومهربا ن"(تیاتر اطفال) اثر خارجی،"چاغک ولاغرک" (تیاتر اطفال) اثر جلال نورانی، فلم هنری تلویزیونی اثر "بهروز بهزاد" و بعدآ در دوره سربازی در چند اثری تیاتری ازمحترم داکتر شمس عبادی بنامهای "زمین،"عاقبت و" دل دلزار" از خود به جا گذاشته ام .

كارهای كه  در خارج از وطن انجام دادم، تهیه اولین کست ویدیویی بنام"چلچراغی از هنر تیاتر"

" شبی تیاتر" (کاری مشترک با فهیم سدوزی) سه ساعت نمایش کمیدی( اجراشده در فیستیوال تیاتری شهر کولن وفلم هنری" اولاد" می باشد.

همچنین می توانم از طنز کمیدی سیاسی  بنام "سلمان تا سلطان"،  "با همدیگر بخندیم به همدیگر نه خندیم" نام ببرم كه مورد استقبال قرار گرفته است.

كلید: چه چیزی سبب علا قمندی شما به هنر تمثیل گردید؟

پاداش: نمیدانم،  فقط همین قدر می فهمم که به موسیقی و هنر سینما وتیاتر سخت علاقه مند بودم و یا شاید هم تقدیر چنین بود.

كلید: در چند نمایشنامه نقش اجرا كرده اید؟

پاداش:  اضافه تراز 250 نمایش را در رادیو و تلویزیون  با همکارانم اجرا نموده ام .

كلید: اولین فلم تان كدام بود؟

پاداش: فلم بلند سینمایی بنام "زغال سبز" بود.

كلید:  شما که خود اهل هنرهستید، نقش هنر را در كشور چگونه می بینید؟

پاداش: اگر در صورت کل نظر بیندازیم، هنر پدیدهء بسیار مقدس است . همهء هنرها، ایجادگری به میان می آورند و جنبه سازندگی  دارد، بخصوص هنر تیاتر و سینما.

كلید: چرا تیاتر و سینما در جایگاه ء اصلی اش قرار نگرفته؟

پاداش: در جهان همهء دستآوردهای یک جامعه پیشرفته را مدیون ذهنیت فکری و دانش آن جامعه میدانند؛ به همین خاطر است كه تیاتر حقیقی در کشورهای پیشرفته و با دانش وجود دارد.

در کشورهای عقب مانده بخصوص افغانستان، هنوز تیاتر جایگاهش را نه تنها پیدا نکرده، بلکه روز بروز کمرنگ تر می شود.

كلید:  درشرایط حاضر سینمای كشور درچه وضعیتی قرار دارد؟

پاداش: درین اوخر چند دستآوردی خوبی داشتیم. "سیبی از بهشت"، فلمی  از سید همایون مروت، که حایز چندین جایزه در فستیوالهای بیرون مرزی شد، به همین ترتیب "جنگ تریاک"، از محترم صدیق برمک، و فلم دیگری از نصیر القاس. این دستآوردهای هنری که در ساختار آنها شخصیت های مسلکی سهم داشتند، امیدواری های را در عرصه رشد سینما در قبال دارد، ولی در عرصه تیاتر کدام تولیدی افغانی نداشتیم بجز از تولیدات خارجی.

كلید:  برای رشد و ارتقاء تیاتر و سینما چه باید کرد ؟

پاداش : سالهاست که آرزوی بزرگی در دل دارم، كه آن  ایجاد خانه تیاتر است. باید کشور ما توانمندی اینرا داشته باشد که برای رشد کلتور و فرهنگ ابتدایی خود كارهایی انجام دهد تا باشد که دیگران را بدنبال خود داشته باشیم.